09129554685

امریکای جنوبی - آرژانتین - برزیل

تجربه ای متفاوت از زندگی در کنار مردم شریف ترکمن صحرا با فرهنگی غنی و متفاوت با غذاهایی سنتی و لذیذ